Select Page

Codelearn és una extraescolar de programació, robòtica i pensament computacional especialment pensada per apropar aquestes disciplines als més joves. L’escola, que actualment compta amb una trentena de centres i té alumnes de tot el món gràcies a la modalitat online, continua en constant creixement des de l’obertura del primer centre a Manresa l’any 2013. Al llarg d’aquests anys, milers de nens i nenes han passat per les aules de Codelearn i s’han endinsat a la plataforma per descobrir el seu nou superpoder, el pensament computacional, una habilitat transversal aplicable a qualsevol àmbit que ens ajuda a resoldre problemes de tot tipus.

Un mètode únic i un pla d’estudis detallat

Des dels seus inicis, Codelearn s’ha diferenciat d’altres extraescolars tecnològiques similars gràcies al seu enfocament pedagògic. L’escola de programació per a nens i adolescents segueix un mètode propi i un pla d’estudis detallat que tenen com a objectiu el treball d’unes habilitats que perdurin tota la vida, proporcionant així a aquests joves les eines necessàries per afrontar qualsevol repte que es trobin en el futur. A diferència d’altres acadèmies i cursos, no es tracta d’aprendre a utilitzar només un parell de llenguatges de programació concrets o programes actualment populars, sinó de conèixer el màxim possible de llenguatges i tecnologies per poder-ne entendre de nous quan n’apareguin, ser capaços d’escollir la millor opció per oferir solucions tecnològiques adequades per a situacions diferents i alhora treballar la resolució de problemes, una competència que és útil tant en l’àmbit professional o acadèmic com en l’àmbit personal.

Per aconseguir aquest objectiu, els continguts s’estructuren seguint l’ordre que estableix el pla d’estudis i es presenten d’una manera concreta per adaptar l’ensenyament d’aquestes disciplines a la realitat i les necessitats dels més joves, mantenir-los motivats, respectar el ritme de treball de cada alumne i aconseguir que sigui un aprenentatge real i efectiu. I tot això és possible gràcies a la nostra eina de treball principal, la plataforma online de Codelearn, que utilitza la gamificació per aconseguir que aprendre a programar sigui una activitat divertida.

Un aprenentatge flexible i un seguiment personalitzat

Gràcies a la plataforma online, cada alumne pot aprendre al seu propi ritme sense dependre en cap moment d’un grup d’alumnes i sense haver d’assistir a classes magistrals, com passa a altres extraescolars similars. Cadascú té el seu propi usuari per accedir a la plataforma, fer exercicis de manera autònoma i avançar més o menys ràpid en funció del seu temps de dedicació a l’activitat, la seva motivació i la seva facilitat per entendre els nous continguts. Per això, l’alumne té certa flexibilitat horària tant a l’hora d’accedir a la plataforma, disponible les 24 hores del dia durant tot l’any, com a l’hora d’escollir un horari per assistir al centre.

L’assistència al centre facilita el seguiment de l’aprenentatge de l’alumne per part del seu tutor de Codelearn, que durant la resta de la setmana intercanviarà missatges amb l’alumne a través de la plataforma sempre que aquest ho necessiti, però durant aquesta hora presencial a l’aula el podrà ajudar més fàcilment a resoldre qualsevol tipus de dubte i ampliar les explicacions que calgui. El tutor és la persona encarregada de guiar l’alumne i acompanyar-lo sempre, de manera que encara que es treballi molt de manera autònoma l’alumnat mai està sol en el seu aprenentatge. A més, al final de cada trimestre aquest tutor redactarà un informe per a la família de l’alumne, que durant la resta del curs també pot fer un seguiment regular de la feina feta a través de la plataforma, entrant-hi des de l’accés per a pares.

10 anys preparant-nos per a un futur imminent

Codelearn va néixer amb la idea d’ajudar els més joves a preparar-se per al futur en un context en què la tecnologia creixia a un ritme cada vegada més accelerat. 10 anys després, aquest ritme no s’ha frenat, sinó que continua accelerat; la tecnologia està cada dia més present al nostre dia a dia i darrerament s’han creat noves professions relacionades amb la intel·ligència artificial, el big data, la robòtica i altres camps directament relacionats amb la programació, que alhora s’ha anat fent lloc en altres sectors i s’aplica en àmbits com la medicina, l’economia, la química, etc.

Aprendre a programar és necessari per poder entendre un món en què la tecnologia té un pes tan important i tenir uns coneixements bàsics de programació aviat serà imprescindible fins i tot per a aquelles persones que vulguin treballar en sectors aparentment allunyats d’aquestes disciplines, ja que les eines utilitzades en la majoria de feines funcionaran (o ja funcionen) gràcies al software. Ser capaços de comunicar-nos amb les màquines és tan important com aprendre a llegir o escriure. I la millor manera d’aprendre’n, sobretot durant la infància i l’adolescència, és fer-ho d’una manera divertida i entretinguda, com fa temps que fem a la plataforma de Codelearn.

Aquesta setmana comença un nou curs i pot ser el moment de sumar-se a l’aventura de programar. Visita els nostres centres per fer una classe de prova gratuïta i descobrir l’activitat o, si no en tens cap a prop de casa, aprofita el període de prova de l’extraescolar online. Benvinguts i benvingudes un any més a la millor extraescolar per al futur tecnològic!