Select Page

Curs Primers passos en Enginyeria i el Mètode Científic

Un enginyer és aquella persona que es dedica a l'estudi i l'aplicació de les diverses branques de la tecnologia.

L'enginyer s'encarrega d'aplicar la seva inventiva i el mètode científic per concretar idees en la realitat i, d'aquesta manera, resoldre els problemes humans.

Totes aquestes habilitats i capacitats són fonamentals per aquells nens i joves que vulguin fer front a un futur de reptes relacionats amb el món de la tecnologia.

Concretament, en aquest campus els alumnes aprendran:

- A resoldre petits problemes de construcció.
- A resoldre petits enigmes mitjançant l'ús de l'enginy.
- A crear petits mecanismes que facin servir principis de física i mecànica per a funcionar.