Curs de Coding Python

El tres en ratlla i el penjat són jocs coneguts per tothom. Ara bé, heu pensat mai en com programar-los mitjançant Python?

Python és un dels llenguatges de programació més usats actualment i les seves llibreries poden servir per programar aquests jocs i molts d’altres.

Amb aquest campus s’introduirà als alumnes a aquesta eina i a com organitzar i estructurar els programes de tipus joc en Python.

Aquest campus està pensat per alumnes majors de 12 anys i que hagin cursat l’aventura Python de l’activitat extraescolar.