Select Page

Unity VR / AR

Unity és la plataforma de desenvolupament de jocs més important de l'actualitat. Un gran punt d'inici per als més joves que volen començar a crear els seus propis videojocs.

Els alumnes que ja hagin cursat el nostre campus d'Unity (nivell 1 i nivell 2), podran sumar-se a aquest curs, on aprendran:

- Iniciar-se al disseny 3D.
- Conèixer les eines de programació VR i AR integrades a Unity.
- Desenvolupar una aplicació VR.
- Desenvolupar una aplicació AR.

Requisits:

L'alumne haurà cursat el Curs de Videojocs 3D amb Unity (Nivell 1 i Nivell 2).

Degut a què en aquest campus es farà ús del software Unity, existeixen uns requisits mínims per als equips dels alumnes assistents.

- 15 Gb d'espai lliure al disc.
- 4 Gb de memòria RAM.
- Windows 7 o superior o MacOS X 10.8 o superior.
- Targeta gràfica amb DX9 o DX11.

Requisits recomanats:

- 15 GB d'espai lliure al disc.
- 8 GB de memòria RAM.
- Windows 7 o superior o MacOSX 10.8 o superior.
- Targeta gràfica amb DX9 o DX11.
- Targeta gràfica INTEL GRAPHIC 4000 o superior, o Nvidia o ATI amb un 1G VRAM dedicada o superior.