Select Page

Introducció a Minecraft

Minecraft és un joc 3D open-ended, és a dir, que no està restringit a límits, sinó que ens permet construir i crear el que vulguem.

El joc anima als infants a ser creatius i curiosos, a mesura que exploren, construeixen i descobreixen com crear i controlar el món de Minecraft. Sovint es menciona que Minecraft permet desenvolupar habilitats cognitives (com la memòria, la planificació i la concentració), al mateix temps que potencia la destresa visual, la creativitat, la coordinació espacial, l'autocontrol i la presa de decisions.

L'objectiu del campus és permetre als alumnes participants fer els primers passos al joc Minecraft i aprendre como modelar móns personalitzats, quins són els modes de joc i com canviar entre ells, com es duu a terme el crafting, etc. i molt més!

A través d'aquest curs els alumnes aprendran a:

- Com moure's pel món de Minecraft i crear eines que els permetin personalitzar el món
- Habilitats de raonament visual - espacial mitjançant la manipulació d'objectes a l'espai per crear estructures dinàmiques
- Raonament visual - espacial
- Treballar en equip per completar projectes col·laboratius

IMPORTANT: Per realitzar aquest curs és necessari que l'alumne disposi d'una llicència de Minecraft Java Edition des del primer dia d'activitat i que en conegui les claus d'accés.
Si no es disposa de llicència cal adquirir-la a https://www.minecraft.net/en-us/get-minecraft, assegurant-se d'escollir l'opció Java Edition.