Select Page

Curs d’Impressió 3D

La impressió 3D és una tecnologia que ha guanyat popularitat els últims anys.
Ja no és estrany veure impressores 3D fora dels àmbits industrials, i trobar-les a les nostres cases, escoles, etc.Cada dia doncs és més important estar familiaritzat amb aquesta tecnologia i amb la creació de models 3D que es puguin imprimir.

En aquest campus l'alumne aprendrà:

- A dissenyar models simples en 3D.
- Com funciona i com es configura una impressora 3D personal.
- Què és Arduino i com s'integra a una impressora 3D.