Select Page

Ha arribat el moment d’escollir les activitats extraescolars del proper curs i cada vegada són més les famílies que s’apropen als nostres centres buscant una extraescolar de robòtica, la qual cosa s’allunya una mica del que és realment el mètode Codelearn. És cert que la robòtica educativa és, per a molts nens i nenes, el primer contacte amb una extraescolar tecnològica. Tanmateix, malgrat els múltiples beneficis de la robòtica educativa, l’experiència ens indica que és una activitat amb algunes limitacions si la comparem amb una extraescolar de programació i pensament computacional, que permet explorar moltes més branques, incloent-hi la robòtica.

La programació: un univers de possibilitats

En primer lloc, la programació no es limita a una única àrea de coneixement o indústria. Quan aprenen a programar, els alumnes adquireixen habilitats que poden aplicar a diferents àmbits, com el desenvolupament de software, la intel·ligència artificial, la ciència de dades o el disseny de videojocs, entre molts altres. Aquesta versatilitat fa que la programació sigui una eina molt valuosa i adaptable a qualsevol interès que puguin tenir els infants, així com a les seves futures professions.

D’altra banda, aprendre a programar fomenta el treball del pensament lògic i la capacitat de resoldre problemes complexos. Els alumnes s’enfronten a reptes que requereixen descompondre problemes grans en parts més petites, trobar solucions eficients i treballar de manera metòdica. Dit d’una altra manera, aprendre a programar ajuda a desenvolupar el pensament computacional, un conjunt d’habilitats transferibles a qualsevol àmbit de la vida que, a més, actualment són especialment valorades al món laboral.

La robòtica i la seva relació amb la programació

La robòtica és molt atractiva per als més petits perquè és altament interactiva, però alhora té una limitació intrínseca: depèn en gran part de la programació. Sense la programació, un robot és simplement un conjunt de peces unides. La programació és allò que dóna vida i funcionalitat als robots, permetent que realitzin tasques específiques i reaccionin al seu entorn. Això subratlla la importància de la programació com a base fonamental, ja que sense coneixements de programació només podríem muntar robots, però no podríem posar-los en funcionament per indicar-los quines acciones volem que facin.

Tenint en compte que la robòtica acostuma a centrar-se en la construcció i l’operació de robots, pot ser una activitat limitada quan es compara amb el gran camp de la programació. Mentre que la robòtica ofereix una excel·lent introducció a la tecnologia i la enginyeria, pot no proporcionar les mateixes oportunitats per a la creativitat i la innovació que la programació.

Després de completar la construcció d’uns quants models de robòtica, si no s’inclouen coneixements de programació de manera progressiva, els alumnes poden sentir que ja no avancen i no adquireixen noves habilitats. És en aquest moment quan, un temps després d’haver començat una extraescolar de robòtica, molts joves comencen a notar-ne les limitacions i busquen una extraescolar de programació que els permeti ampliar les seves possibilitats com a creadors de tecnologia.

Un futur on el codi serà protagonista

El món es troba en constant evolució cap a una major digitalització i automatització. Des de les aplicacions mòbils fins als sistemes de gestió empresarial, passant per les tecnologies emergents com la realitat augmentada i la computació quàntica, la programació és el motor que impulsa aquestes innovacions. Equipar els més joves amb habilitats de programació no només els prepara per a un futur ple d’oportunitats, sinó que també els dóna eines per convertir-se en creadors enlloc de simples consumidors de tecnologia.

Si voleu apostar per una extraescolar tecnològica de cara al curs 2024-2025, us animem a valorar la programació com una opció que ofereix una àmplia gamma de beneficis i oportunitats. Encara que la robòtica també sigui una disciplina interessant i emocionant, i hi ha moltes raons per les quals ha guanyat popularitat entre els més petits durant els últims anys, la seva dependència de la programació i les seves limitacions la converteixen en una activitat menys versàtil. La programació no només prepara els infants i adolescents per al futur tecnològic, sinó que també desenvolupa habilitats essencials com el pensament crític i la resolució de problemes, que tindran un valor incalculable en qualsevol camí que puguin escollir tant a nivell professional com a nivell personal.