Select Page

Vivim en l’era digital i la tecnologia ha transformat completament les nostres vides i és present en gairebé tots els àmbits. Durant els darrers anys, la tecnologia també s’ha anat obrint pas dins del sector educatiu i una de les principals vies per fer-ho ha estat la robòtica educativa. Els robots, que fins fa uns anys eren protagonistes d’històries de ciència-ficció, han trobat el seu lloc a les aules de les escoles i estan demostrant que tenen un impacte molt positiu en l’aprenentatge dels infants. A continuació us presentem 7 beneficis de la robòtica educativa que contribueixen directament en el desenvolupament integral de l’infant.

1. Fomenta el pensament lògic i la resolució de problemes

La robòtica educativa involucra els més petits en la creació, la programació, la posada en marxa i el control dels robots. Aquesta activitat exigeix un treball del pensament lògic i de les habilitats de resolució de problemes, és a dir, el desenvolupament del pensament computacional, ja que els infants han de descobrir com programar el robot per poder-li demanar que realitzi unes tasques concretes. A mesura que s’han d’enfrontar a diferents reptes i superar obstacles, els nens aprenen a analitzar les situacions que es troben, identificar quina és la millor solució en cada cas i adaptar-se a les necessitats de cada moment. Aquesta capacitat d’adaptació i raonament forma part d’un grup d’habilitats fonamentals que poden aplicar no només a l’escola, sinó en qualsevol àmbit de la vida.

2. Fomenta la creativitat i la innovació

A vegades la robòtica i la programació han estat vistes com disciplines molt tancades que limiten la creativitat dels nens, però en realitat generen justament l’efecte contrari i estimulen la creativitat i l’enginy des de les primeres etapes escolars. L’oportunitat de dissenyar i personalitzar els seus propis robots permet que els infants puguin explorar tota la seva creativitat i experimentar amb diferents idees. La robòtica educativa ensenya als més joves que no hi ha una única solució i que poden trobar diferents vies per aconseguir el resultat que desitgen, encoratjant-los així a provar les idees que els puguin sorgir i analitzar els reptes que se’ls plantegin des de diferents perspectives per esbrinar com poden aconseguir un objectiu específic.

3. Facilita l’aprenentatge pràctic de les STEM

La robòtica educativa és una manera molt efectiva d’introduir conceptes científics i tecnològics d’una manera pràctica i tangible. L’alumnat pot adquirir coneixements sobre mecànica, electrònica, programació i altres disciplines STEM mentre interactua i es diverteix amb els robots. Es tracta d’una experiència pràctica que ajuda a enfortir la comprensió de conceptes teòrics, els presenta d’una manera entretinguda i motivadora per als més petits i desperta l’interès per les STEM entre els nens i les nenes tot allunyant-se de la idea que es tracta de matèries massa complicades.

4. Millora les habilitats de col·laboració

A través dels projectes de robòtica educativa es poden fomentar habilitats com el treball en equip. Els nens aprenen a comunicar-se, col·laborar i compartir idees mentre treballen junts per construir i programar els seus robots. Aquesta col·laboració es pot traslladar a l’àmbit laboral, on la capacitat de treballar en equip és essencial. A més, aquest mètode de treball també els ensenya a valorar i aprofitar les fortaleses individuals per aconseguir objectius comuns.

5. Desenvolupa la paciència i la constància

Dissenyar i programar robots a vegades pot ser una tasca complicada. Els infants s’han d’enfrontar a reptes i obstacles que requereixen de temps i esforç per ser superats. Aquest procés ensenya als més petits la importància de la paciència i la persistència. Aprenen que els resultats no són sempre immediats, però entenen que amb dedicació i constància poden superar dificultats i aconseguir els seus objectius.

6. Prepara per al futur laboral

La tecnologia té cada dia un paper més important al món laboral i la robòtica forma part d’aquest procés de transformació que estan patint molts llocs de treball. Introduir els nens i les nenes a la robòtica educativa des de les primeres etapes escolars els aporta una base sòlida de coneixements que els permetran comprendre i treballar amb tecnologies emergents en un futur. Les habilitats que poden adquirir a través de la robòtica, la programació i el pensament computacional són molt valorades en cada vegada més sectors.

7. Incrementa la confiança en les habilitats digitals

En un món digitalitzat, tenir unes habilitats relacionades amb la tecnologia és imprescindible. La robòtica educativa ajuda els més petits a desenvolupar confiança en les seves habilitats digitals i la seva capacitat per interactuar amb la tecnologia de manera pràctica, convertint-se en creadors i no només en consumidors. A mesura que els nens guanyen experiència en la creació i programació de robots, guanyen comoditat a l’hora de treballar amb dispositius electrònics i software, la qual cosa fa que es considerin cada vegada més capaços d’enfrontar-se a qualsevol repte tecnològic.

Així doncs, podem concloure que la robòtica educativa juga un paper transformador en l’educació dels infants perquè, més enllà d’ensenyar-los habilitats tècniques, també els ajuda a desenvolupar competències transversals com el pensament lògic, la resolució de problemes, la creativitat o el treball en equip, aplicables a qualsevol àmbit, de manera que els dóna les eines necessàries per enfrontar-se a qualsevol repte del segle XXI.