Select Page

La gamificació en el context del món educatiu és la utilització del joc per fer que l’aprenentatge de nous coneixements i habilitats esdevingui una activitat lúdica i divertida per als nens. En el cas de Codelearn, els jocs i exercicis plantejats a la plataforma, que es basen en les aventures que viuen uns personatges, estan pensats per amenitzar l’aprenentatge de la programació i la robòtica.

El joc és una eina que agrada a petits i grans, però està especialment relacionada amb la infància. Els nens tenen un interès especial pels jocs i el fet de basar l’aprenentatge en jocs fa que ho trobin molt més divertit i motivador i, per tant, dediquin molt més temps i molta més atenció al que els ensenyem en comparació amb fer-los una classe tradicional. Per això a Codelearn apostem per l’aprenentatge autònom a través del joc: l’alumne va avançant mitjançant les instruccions que se li proporcionen per resoldre cada repte, de manera que la figura del professor és més aviat la d’un guia o una persona de suport que hi serà per ajudar-lo a resoldre els seus dubtes específics quan ho necessiti, però no impartirà cap classe magistral.

D’altra banda, el fet de basar l’aprenentatge en un joc fa que els conceptes s’assoleixin de forma progressiva a mesura que es va avançant en les seves aventures, de la mateixa manera que quan juguem a un videojoc i hem de superar diferents nivells de dificultat. Si l’alumne supera el repte, pot continuar avançant, però si no assimila els coneixements haurà d’anar repetint la tasca fins que ho faci i superi el nivell. D’aquesta manera es manté la motivació dels alumnes per avançar, però també ens assegurem que han entès bé i han interioritzat tot allò que han après fins al moment. De fet, aquesta motivació és precisament l’eina que afavoreix l’adquisició de nous coneixements, ja que és més fàcil que els assimilin si estan totalment atents i concentrats en una mateixa cosa, com passa quan juguen i es diverteixen intentant arribar a un objectiu.

Un altre dels avantatges de la gamificació i concretament de l’ús de la plataforma de Codelearn és que, tot i que cada alumne pugui aprendre al seu ritme i de manera individualitzada, el joc permet crear diferents competicions per equips que fomenten la relació entre tots els nens i nenes de Codelearn i els ajuden a desenvolupar les seves habilitats socials, com ara el treball en equip. Aquest aspecte ha guanyat un pes important des de la creació de la Codeathlon, la primera lliga de programació i robòtica per a alumnes fins a 18 anys, on els alumnes han de fer equips (clans) de fins a 6 persones i tan diversos com sigui possible, de manera que es puguin intercanviar diferents coneixements dins d’un mateix grup i treballar conjuntament per poder ser l’equip guanyador.

Finalment, la gamificació ens ajuda a desenvolupar el pensament computacional perquè ens obliga a aplicar la lògica i ens ensenya a resoldre problemes i superar reptes. Inevitablement, això es tradueix sovint en una millora del rendiment acadèmic, ja que els alumnes són cada vegada més ràpids a l’hora de relacionar conceptes i assimilar nous coneixements.