Select Page

Ha començat un nou curs escolar i continua avançant la implantació de la LOMLOE, que va entrar en vigor el gener de 2021 i es preveu que s’acabi d’implementar totalment durant el curs 2023-2024. Aquesta nova Llei d’educació planteja diversos canvis dins del currículum de les escoles i una de les principals diferències respecte les lleis anteriors és que proposa un model d’aprenentatge competencial i transversal dins del qual sembla que les TIC han de jugar un paper més important. Segons el calendari d’implantació, enguany les modificacions haurien de començar a aplicar-se als primers cursos de cada cicle (primer, tercer i cinquè de primària; primer i tercer d’ESO; primer de batxillerat, i primer de cicles formatius de grau bàsic) i el curs vinent s’haurien d’acabar d’implementar a la resta de cursos d’aquestes etapes.

El mes d’abril es van publicar els canvis introduïts per la LOMLOE a cada etapa educativa i dins de l’etapa d’educació infantil ja podem observar com algunes de les competències claus que caldrà treballar són la resolució de problemes, la capacitat analítica, la creativitat, el pensament crític o la capacitat d’aprendre a aprendre. Dit d’una altra manera, les bases per treballar el pensament computacional començarien a estar presents dins del currículum educatiu des dels primers anys de l’infant a l’escola, si bé a cada etapa caldrà treballar-lo d’una manera diferent i adaptada a la franja d’edat corresponent.

En el cas de l’etapa d’educació primària, dins de l’apartat de competències STEM cal destacar l’ús del raonament matemàtic per resoldre problemes en diferents contextos i s’assenyalen també com a objectiu assolit al final d’aquesta etapa “el plantejament i desenvolupament de projectes tot dissenyant, fabricant i avaluant diferents prototips o models per generar o utilitzar productes que donin solució a una necessitat o problema de manera creativa i treballant en equip”. De la mateixa manera, dins l’apartat de competències digitals s’inclou la creació de continguts digitals i aspectes relacionats amb la programació, la ciberseguretat, la privacitat, la resolució de problemes i el pensament computacional; concretament, al final d’aquesta etapa una de les coses que hauria de poder fer l’alumnat és “desenvolupar aplicacions informàtiques senzilles i solucions tecnològiques creatives i sostenibles per resoldre problemes concrets o respondre a reptes proposats de manera creativa”, per la qual cosa caldrà incloure a les aules la programació per blocs i la robòtica educativa.

Totes aquestes competències que hauran estat treballades de manera transversal a les matèries de l’etapa d’educació primària es continuaran treballant de manera més específica durant l’educació secundària obligatòria, tant dins de matèries obligatòries (Matemàtiques al llarg de tota l’etapa o l’assignatura de Tecnologia i Digitalització, que cal fer en algun dels primers cursos) com en altres matèries optatives com Tecnologia. Dins d’aquestes assignatures s’inclouen blocs de continguts diferents com “Procés de resolució de problemes”, “Comunicació i difusió d’idees”, “Pensament computacional, programació i robòtica”, “Digitalització de l’entorn personal d’aprenentatge” o “Tecnologia sostenible”.

Aquests canvis comportaran reptes no només per als alumnes, sinó també per al personal docent i el conjunt dels centres educatius, que requeriran formació en alguns continguts i acompanyament. En aquest sentit, aquest és el tercer curs escolar que Codelearn treballa de manera conjunta amb alguns centres educatius per incloure la programació i el pensament computacional a les aules a través de Codelearn Classroom, una proposta educativa que s’adapta a tots els cursos de primària i secundària oferint un pla d’estudis detallat i elaborat per un equip de professionals que provenen del món tecnològic i del món pedagògic. Codelearn Classroom ofereix una plataforma online per als alumnes que utilitza tècniques de gamificació per motivar-los, eines de gestió i planificació per als docents i un llibre digital amb les sessions planificades per a cada curs i els objectius a assolir.

Si treballes a un centre educatiu i necessiteu acompanyament per incloure la programació a l’aula, contacta amb nosaltres i t’informarem de les diferents opcions disponibles.

Ús de cookies

Codelearn.cat utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. Més informació

ACEPTAR