Select Page

Ha arribat setembre i comença un nou curs escolar, aquesta vegada uns dies abans, i també és l’hora de reprendre rutines i començar noves activitats que ens omplin el dia a dia perquè les hem escollit nosaltres mateixos i ens agrada dedicar-hi estones. Per això quan comença l’escola també és el moment d’escollir les extraescolars que faran els nostres fills durant el curs i buscar una opció que s’ajusti als seus interessos i les seves necessitats.

Darrerament les extraescolars tecnològiques han guanyat popularitat entre els més petits, que són cada vegada més conscients que la seva relació amb la tecnologia pot anar molt més enllà de ser-ne simples consumidors davant les pantalles. La programació està començant a introduir-se a les escoles i l’ús d’eines educatives a l’aula, per exemple Scratch o App Inventor, presenta als infants i adolescents l’oportunitat de convertir-se en creadors i donar forma a les seves pròpies idees per crear videojocs, animacions o aplicacions per a mòbil. En la mateixa línia, la robòtica educativa els ajuda també a treballar les habilitats STEAM d’una manera lúdica.

Si als teus fills els interessa el món de la informàtica i de la tecnologia en general, la millor manera d’aprofundir-hi actualment és una extraescolar de programació i robòtica, que no només els ajuda a aprendre l’habilitat tècnica més important del segle XXI (la programació informàtica), sinó que alhora els facilita l’adquisició de competències transversals que són essencials per al seu desenvolupament com a persones, com poden ser la creativitat, la comunicació o el treball en equip. Al cap i a la fi, el més important en aquestes edats no és el fet d’aprendre a programar, una competència que de ben segur serà un valor afegit per al futur que els espera, sinó tot allò que comporta fer-ho: aprendre a programar significa aprendre a pensar perquè és la millor manera de desenvolupar el pensament computacional, la qual cosa comporta tot un seguit d’avantatges per al dia a dia.

El pensament computacional és l’habilitat de resoldre problemes de qualsevol tipus, no només els que estan relacionats amb la programació. Per fer la seva feina, els programadors informàtics apliquen tècniques com la descomposició, el reconeixement de patrons, l’abstracció o el disseny algorítmic, però totes aquestes tècniques es poden aplicar a qualsevol altre àmbit: és més fàcil resoldre un problema si el dividim en problemes més petits, si en reconeixem algunes parts que ja hem vist altres vegades i si som capaços d’identificar allò que és realment important i ho podem separar de la resta de detalls. Aprendre a programar és la millor manera de desenvolupar aquest tipus de pensament i, per tant, no es tracta d’aprendre uns coneixements concrets, sinó d’adquirir habilitats i competències que perdurin en el temps i siguin útils per enfrontar-se a qualsevol repte.

Així, amb una extraescolar de programació com Codelearn, els nens i les nenes que tenen interès per la tecnologia es diverteixen mentre aprenen a programar videojocs, controlar robots o crear apps per a mòbil, mentre que les seves famílies ho veuen alhora com una activitat formativa molt important tant pel que fa als coneixements tècnics que s’hi adquireixen com al desenvolupament personal dels seus fills. La resolució de problemes, la imaginació i la creativitat, el treball en equip, la comunicació, la millora de l’autoestima, el pensament crític o la millora del rendiment en altres assignatures són només alguns dels avantatges que aporta l’aventura d’aprendre a programar.

Si vols rebre més informació sobre l’activitat extraescolar, el mètode Codelearn o el pla d’estudis utilitzat, visita el teu centre més proper o contacta-hi per telèfon o correu electrònic.