Select Page

L’escola de programació, robòtica i pensament computacional més gran de Catalunya continua la seva expansió pel territori i obre un nou centre a Figueres. Codelearn Figueres oferirà la seva extraescolar de programació i robòtica per a infants i joves amb l’objectiu de preparar-los per al futur i desenvolupar la seva habilitat de resolució de problemes d’una manera divertida i adaptada a aquestes edats. Amb l’obertura del centre de Figueres, Codelearn ja té 30 centres i una modalitat online que es pot seguir des de qualsevol lloc del món.

El mètode Codelearn, que compta amb 10 anys d’experiència, utilitza tècniques de gamificació per adaptar l’aprenentatge de la programació i el pensament computacional a les necessitats dels més joves. A més, l’alumnat de l’escola segueix un pla d’estudis basat en un aprenentatge a llarg termini que ha estat dissenyat per professionals tant del sector tecnològic com de l’àmbit pedagògic. Es tracta d’una extraescolar semi presencial que respecta el ritme d’aprenentatge de cadascú, ja que cada alumne assisteix al centre durant una hora a la setmana, però pot seguir aprenent des de casa gràcies a la plataforma online, que és l’eina principal de treball. A través d’aquesta plataforma es poden aprendre diferents llenguatges de programació i treballar també lògica i matemàtiques, en un format que segueix les aventures dels personatges de Codelearn.

Tant al centre com a casa, l’alumnat rep sempre el suport d’un tutor que l’ajuda a avançar, resol els seus dubtes a l’hora de fer exercicis o entendre nous continguts i, en general, el guia i l’acompanya al llarg del seu procés d’aprenentatge. Per tant, no es tracta de classes magistrals, sinó que es fa un seguiment individual de cada alumne.

Codelearn Figueres obrirà les seves portes durant el mes de juny i aquest estiu organitzarà també els seus primers casals tecnològics, que són cursos intensius de curta durada sobre una temàtica en concret (programació de videojocs, Minecraft, robòtica, intel·ligència artificial…). D’altra banda, durant el curs el centre pot oferir els seus serveis a les escoles i els instituts de la zona, així que si formes part d’una AMPA / AFA o treballes a un centre educatiu que està interessat en oferir una extraescolar de robòtica i programació o incloure la programació i el pensament computacional a les aules, contacta amb el centre per rebre informació detallada sobre el mètode Codelearn, el pla d’estudis i les diferents propostes disponibles per treballar junts, ja sigui dins del vostre programa d’extraescolars com dins de l’horari lectiu.