Select Page

Les activitats extraescolars són molt importants per al desenvolupament integral dels infants i els adolescents. Es tracta d’activitats que poden fer fora de l’horari escolar i, per tant, són una gran oportunitat per ajudar-los a explorar els seus propis interessos, conèixer altres persones amb les mateixes inquietuds, aprendre habilitats que complementen l’ensenyament formal que ja reben a l’escola i adquirir uns valors que els ajudaran a créixer personalment, per exemple la importància de l’esforç, la disciplina o el treball en equip.

Cada vegada hi ha més opcions i més varietat d’activitats, de manera que cada dia és més fàcil trobar una extraescolar que encaixi amb les preferències de cada infant, que poden canviar al llarg del temps. Les extraescolars de programació i robòtica com Codelearn, per exemple, han guanyat popularitat durant els últims anys i cada any són més els infants que les escullen. Cada extraescolar té els seus avantatges i les seves dificultats, però el més important a l’hora d’escollir-les és que cada alumne trobi una activitat que li agradi i el mantingui motivat, de manera que s’hi esforci per assolir els seus reptes personals mentre s’ho passa bé, la qual cosa farà que també millori la seva autoestima i la confiança en ell mateix.

Els esports, per exemple, comporten molts beneficis a nivell de salut i benestar (desenvolupament d’habilitats motrius, augment de la resistència cardiovascular, enfortiment dels músculs, augment de la flexibilitat, prevenció de malalties relacionades amb el sedentarisme) i també a nivell mental (concentració, presa de decisions, resolució de problemes), són un gran espai de socialització i fomenten valors tan importants com el respecte als altres, la responsabilitat o l’ètica de treball, però també són activitats que requereixen fer molts sacrificis personals pels horaris d’entrenament i altres temes logístics com els desplaçaments per competir quan arriba el cap de setmana.

Una altra extraescolar molt popular és l’aprenentatge de llengües estrangeres, normalment amb l’anglès com a primera opció. Aprendre idiomes ens pot obrir moltes portes a nivell acadèmic i professional, però també té molts beneficis a nivell personal, ja que ens permet moure’ns pel món amb més facilitat per conèixer diferents persones i entendre millor la realitat dels seus països i les seves cultures. A més, és una activitat que estimula el cervell i contribueix al desenvolupament de la flexibilitat cognitiva, de manera que millora també les habilitats de resolució de problemes. Ara bé, per poder progressar i adquirir un bon nivell d’un idioma cal ser molt constant i dedicar-hi moltes hores, la qual cosa no sempre és fàcil perquè, més enllà d’aprendre’n la gramàtica, és necessari que hi hagi una pràctica regular i es faci una immersió en l’idioma que es vol aprendre.

Les extraescolars artístiques com la música, la dansa o les arts plàstiques permeten que els més petits explorin la seva imaginació i expressin les seves idees de manera creativa. Són activitats que fomenten la creativitat, la llibertat d’expressió i l’originalitat, contribuint així al desenvolupament emocional i social dels infants, i l’aprenentatge de la tècnica de cadascuna d’aquestes disciplines requereix al mateix temps el treball de diferents habilitats: la coordinació, les habilitats motrius fines, la memòria, la concentració, etc. Les extraescolar artístiques també requereixen de molta constància per aprendre i millorar la tècnica i, a vegades, l’accés a aquestes activitats pot ser limitat perquè, d’una banda, en funció d’on viu l’infant és possible que no hi hagi tantes opcions com a les grans ciutats i, d’una altra banda, cal tenir en compte que algunes d’aquestes activitats requereixen una inversió econòmica elevada per comprar materials o instruments, per exemple.

Pel que fa a Codelearn, una extraescolar de programació amb un mètode propi, l’aprenentatge de la programació, la robòtica i el pensament computacional ens ajuda a practicar moltes àrees diferents: des de la lectoescriptura en el cas dels alumnes més petits, fins a les matemàtiques, la física o l’anglès en el cas de tot l’alumnat, ja que aquestes disciplines també s’apliquen a l’hora de programar utilitzant diferents llenguatges. Codelearn fomenta el pensament lògic i la resolució de problemes, estimula la creativitat i prepara els infants i els adolescents per al seu futur, ja que necessitaran comunicar-se amb la tecnologia i entendre-la, tant als seus llocs de treball com al seu dia a dia. A més, un dels grans avantatges de Codelearn és que és una extraescolar semi presencial que es pot fer des de casa i des d’un centre, la qual cosa ofereix certa flexibilitat horària i facilita l’accés a persones que visquin a zones allunyades de les ciutats o que hagin de canviar de municipi. Com hem vist amb les extraescolars anteriors, per aprendre a programar també és necessari un alt nivell de temps i dedicació, ja que és una activitat que exigeix molta pràctica i constància, i és per això que a Codelearn hem desenvolupat una plataforma que utilitza tècniques de gamificació per aconseguir que aprendre a programar sigui una activitat divertida i l’alumnat vulgui practicar regularment.