Per què és important que els nens aprenguin a programar?

http://codelearn.cat/wp-content/uploads/2013/09/9516185402_38e7e52b51.jpghttp://codelearn.cat/wp-content/uploads/2013/09/9516185402_38e7e52b51.jpghttp://codelearn.cat/wp-content/uploads/2013/09/9516185402_38e7e52b51.jpghttp://codelearn.cat/wp-content/uploads/2013/09/9516185402_38e7e52b51.jpghttp://codelearn.cat/wp-content/uploads/2013/09/9516185402_38e7e52b51.jpghttp://codelearn.cat/wp-content/uploads/2013/09/9516185402_38e7e52b51.jpghttp://codelearn.cat/wp-content/uploads/2013/09/9516185402_38e7e52b51.jpghttp://codelearn.cat/wp-content/uploads/2013/09/9516185402_38e7e52b51.jpg
Per què és important que els nens aprenguin a programar?

En els darrers anys els avenços tecnològics estan canviant la nostra realitat d’una forma cada vegada més ràpida. Avui en dia tots depenem de la tecnologia, fins i tot per a les nostres tasques més quotidianes.

Però si ens fixem veurem que molts d’aquests avantatges dels que disposem ens els proporcionen en gran part els programes que els desenvolupadors creen per a resoldre les nostres necessitats o per a millorar certs processos.

Els exemples són molts i variats:

  • El cercador de google, que s’ha convertit en una eina indispensable.
  • Whatsapp com a eina de missatgeria per a comunicar-nos de manera quotidiana.
  • Les aplicacions web per a gestionar els nostres comptes bancaris.
  • Els jocs als que juguem.
  • Les webs com Amazon on compren els productes que necessitem.
  • Els robots que ens permeten millorar i fer més eficients els processos productius.
  • El programari que ajuda als metges a realitzar les seves intervencions amb èxit.

I els que estan ja en camí:

  • Redacció de notícies feta de manera totalment automàtica emprant tècniques d’intel·ligència artificial.
  • Cotxes que no necessiten conductor (Google ja fa temps que els prova a Califòrnia i ja són una realitat).
  • Traducció simultània totalment realitzada per programari sense necessitat de persones (traductors).

Com podem veure el programari (el software o programes) està canviant el món i està present en tots els àmbits de la nostra vida, malgrat això la gran majoria de població desconeix totalment com es fan aquests programes. Aquesta situació no és sostenible a llarg termini.

Per exemple en l’article següent podem veure com es preveu que gairebé la meitat de treballs en els Estats Units poden estar en risc de ser substituits per programes

Nearly half of US jobs could be at risk of computerization, Oxford Martin School study shows

En l’actualitat hi ha una gran demanda de personal qualificat amb domini d’aquestes habilitats, però els nostres sistemes educatius no s’adapten prou ràpid i per tant ens trobem amb una situació paradoxal: en un moment de crisi econòmica tan greu com l’actual, amb tanta gent amb grans dificultats per trobar feina resulta que manca personal qualificat amb aquestes habilitats…

La competència entre les empreses tecnològiques per a aconseguir el poc personal disponible es cada vegada més ferotge:

A codelearn som molt conscients d’aquesta realitat, ja que l’experimentem en el nostre entorn professional, és per aquest motiu que la nostra missió és la d’educar i formar els nostres fills en les habilitats claus del segle XXI per a que puguin fer front als reptes actuals i de futur de la nostra societat.

La programació i el pensament computacional, tal i com els treballem amb el mètode codelearn, actuen com un catalitzador que augmenta les capacitats dels nostres fills en tots els àmbits però especialment en els que fan referència a la creativitat, capacitat d’abstracció, pensament lògic i intel·ligència.

Des d’un punt de vista més pragmàtic també els permet adquirir al llarg del temps els coneixements i habilitats necessàries per a la creació de jocs, pàgines web, aplicacions web, aplicacions per a tablets o dispositius mòbils entre moltes d’altres.

I finalment remarcar que el mètode codelearn a part de treballar la programació i el pensament computacional permet reforçar i potenciar l’anglès i les matemàtiques ja que aquestes estan estretament relacionades amb la programació i el nostre mètode les potencia i desenvolupa especialment.