Codelearn s’uneix a la campanya “Hour of code”, per a que 10 milions d’alumnes aprenguin a programar

http://codelearn.cat/wp-content/uploads/2013/10/Screen-Shot-2013-10-28-at-8.50.20-PM.png
Codelearn s’uneix a la campanya “Hour of code”, per a que 10 milions d’alumnes aprenguin a programar

Cada vegada existeix una consciència més gran de la importància fonamental que te la programació pel futur de les noves generacions. Per exemple, sabies que:

  • Els alumnes que aprenen programació tenen molt millors notes en matemàtiques.
  • Ens molts països la programació és (o serà ben aviat) una assignatura obligatòria (incloent Xina, Regne Unit i Australia).
  • El pensament computacional ajuda a millorar notablement la creativitat i la capacitat de resoldre problemes.

“Hour of Code” és una iniciativa pensada per a desmitificar la programació en nens i joves i mostrar que tothom pot aprendre les tècniques bàsiques de la programació.

Aquesta campanya tindrà lloc durant la “Computer Science Week” (del 9 al 15 de Desembre). Codelearn col·laborarà amb diverses escoles de Manresa per tal d’oferir aquestes classes de manera gratuïta.

Promo "hour of code"

La iniciativa se celebra a nivell mundial coordinada per code.org, organització sense ànim de lucre per a la difusió de la programació, i té el suport i la participació de les principals empreses i actors del món tecnològic, com ara Microsoft, Google, Apple, Amazon, Bill Gates, Mark Zuckerberg (Facebook) o Jack Dorsey (Twitter). La campanya internacional aspira a que almenys 10 milions d’alumnes puguin tenir accés a una hora de programació de manera gratuïta, per tal d’inspirar-los a aprendre a programar.

Sobre code.org:

Code.org és una organització sense ànim de lucre dedicada a la difusió de l’ensenyament de la informàtica i la programació per a que estigui disponible en més escoles, i l’augment de la participació de les dones i els col·lectius poc representats. La seva visió és que cada estudiant en cada escola ha de tenir l’oportunitat d’aprendre programació. Creuen que la informàtica ha de ser part del pla d’estudis en l’educació, juntament amb altres ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM), com la biologia, la física, la química i àlgebra. Per obtenir més informació, visiteu: www.code.org.

Sobre la “Computer Science Week”:

“Computer Science Education Week” és una celebració anual en reconeixement a l’aniversari del pioner de la computació: l’almirall Grace Hopper (9 de desembre, 1906). Va ser establert per l’ACM i el CSTA, juntament amb els socis fundadors Anita Borg Institute, ACM, College Board, CRA, IEEE-CS, CSTA, Google, Microsoft, NCTM, NCWIT, NSTA i SAS. Per obtenir més informació, visiteu: http://csedweek.org/.

Sobre codelearn:

Codelearn és una escola de programació i pensament computacional que ha desenvolupat un mètode i una plataforma d’ensenyament on-line pròpia especialment orientada als nens i joves per a que puguin aprendre d’una manera divertida i amb un pla a llarg termini per tal de que puguin desenvolupar el seu potencial. Per a més informació, visiteu http://codelearn.cat/