Els bootcamps de programació i Codelearn, dues maneres diferents d’aprendre a programar

Els bootcamps de programació i el mètode Codelearn, dues maneres molt diferents  d’aprendre a programar

Hi ha moltes maneres d’aprendre a programar. De fet, a inicis d’aquest curs ja vam parlar sobre les diferències entre aprendre a programar de manera autodidacta i aprendre a programar seguint el mètode Codelearn. Avui us presentem un altre tipus de formació totalment diferent i el compararem amb la nostra extraescolar de programació i robòtica i l’experiència dels alumnes de Codelearn.

Es tracta dels bootcamps de programació, uns cursos que cada vegada són més populars a causa de les necessitats actuals del mercat laboral.

Què és un bootcamp de programació?

Els bootcamps de programació són cursos intensius que duren unes quantes setmanes i preparen els seus estudiants per fer el salt al món laboral dins l’àmbit de la programació a partir de l’adquisició d’uns coneixements específics.

Cada bootcamp té una durada diferent (n’hi ha que són de dos mesos i d’altres de mig any), alguns es poden fer a temps parcial i d’altres a temps complet, n’hi ha que estan pensats per aprendre a programar des de zero i n’hi ha que exigeixen un cert nivell de coneixements per accedir-hi. Així, cadascun dels bootcamps de programació que hi ha està dedicat a una temàtica en concret i requereix un temps de dedicació diferent, però tots es caracteritzen per ser cursos que presenten un temari molt concentrat.

La manca de professionals preparats amb perfils digitals que puguin cobrir l’oferta de feines actuals ha fet créixer aquest tipus de cursos intensius de programació, que en funció del contingut són aptes per iniciar-se en la programació, en el cas d’aquelles persones que es dediquen a altres sectors però necessiten adquirir coneixements sobre programació o es plantegen un canvi professional, o per a persones que ja tenen coneixements previs de programació però volen rebre més formació per especialitzar-se i centrar-se en obtenir un lloc de treball específic.

Cal tenir present que el món cada vegada més tecnològic en què vivim canvia cada cop més ràpid i és necessari no deixar d’aprendre mai i renovar-se constantment. I una de les característiques dels bootcamps de programació és precisament que acostumen a oferir continguts molt actualitzats i adaptats a les necessitats del mercat laboral, ja que estan totalment orientats al món empresarial i l’obtenció d’una feina determinada. Per això també són molt pràctics, molt intensos, duren poc temps i es fan en grups reduïts.

Codelearn, un mètode pensat a llarg termini

Codelearn es caracteritza precisament per seguir una metodologia totalment oposada a la que hem vist que ofereixen els bootcamps de programació. Codelearn és un mètode d’aprenentatge amb objectius a llarg termini i segueix un pla d’estudis molt detallat que requereix d’anys d’estudi per finalitzar-lo.

Els alumnes de la nostra extraescolar de programació i pensament computacional no aprenen només un únic llenguatge, ni com utilitzar només uns programes molt concrets, sinó que tenen la possibilitat d’aprendre molts llenguatges de programació i conèixer tecnologies molt diferents per adquirir una àmplia base de competències i habilitats tecnològiques.

Evidentment, per assolir tots aquests coneixements és necessari dedicar-hi temps i esforços diaris. Per això l’extraescolar de programació de Codelearn és semipresencial i, tot i que els alumnes assisteixin als centres una hora a la setmana, poden seguir practicant des de casa durant la resta de la setmana i és recomanable que accedeixin regularment a la plataforma per fer exercicis.

D’altra banda, el fet de no tenir una durada determinada facilita que es puguin respectar els temps i les necessitats d’aprenentatge de cada alumne, com a contraposició a l’alta intensitat pròpia dels bootcamps. A Codelearn cadascú té el seu propi usuari per accedir a la plataforma online i avança al seu ritme en funció de la seva motivació, el temps de dedicació i la facilitat que tingui per assolir nous coneixements. No es fan classes magistrals, sinó que les classes presencials són un espai on trobar-se amb altres companys però s’assemblen més a una tutoria amb el professor, que fa un seguiment individualitzat de cada alumne i respon dubtes concrets mentre tothom segueix treballant en l’aventura en què es troba.

El mateix passa amb la modalitat online, on no hi ha aquest espai físic i el seguiment personalitzat amb el tutor es fa totalment a través de la plataforma.

Objectius i públics diferents

Per sintetitzar les diferents finalitats d’aquestes dues opcions d’aprenentatge, podríem dir que els bootcamps de programació són útils per omplir una necessitat urgent i a curt termini, permetent que els seus alumnes s’incorporin ràpidament al món laboral (i s’adrecen, per tant, a un públic adult), mentre que Codelearn és un mètode pensat a llarg termini i basat en un aprenentatge progressiu que permet als seus alumnes adquirir unes habilitats que perdurin (i s’adreça sobretot, encara que no hi ha un límit màxim d’edat, a un públic infantil i adolescent).