Saps com comptar fins a 31 amb els dits d’una mà?

Saps com comptar fins a 31 amb els dits d’una mà?


Què és el sistema binari? El sistema binari és un sistema de numeració en què els nombres es representen usant tan sols dues xifres: zero (0) i u (1). És el sistema natural de comptatge usat pels ordinadors, ja que internament treballen amb READ MORE

Prev 1 2 4 5