Select Page

Introducció al pensament computacional

Dates i ubicacions del curs

FORMACIÓ PER A DOCENTS 100% GRATUÏTA, SUBVENCIONADA PER LA GENERALITAT

IMPORTANT: per fer la inscripció cal ser docents en actiu a una escola o institut, ja que com a part del curs caldrà fer una implementació dels coneixements a l’aula.

UbicacióInici de cursFinal de cursInscripcióCalendari
Manresa30/09/202327/01/2024TancadaVeure calendari
Igualada03/02/202413/04/2024TancadaVeure calendari
Berga24/10/202315/12/2023TancadaVeure calendari
Barcelona11/11/202302/03/2024TancadaVeure calendari
Vic04/11/202327/01/2024TancadaVeure calendari
Girona13/01/202413/04/2024TancadaVeure calendari
Lleida13/01/202413/04/2024TancadaVeure calendari
Reus28/10/202317/02/2024TancadaVeure calendari
Extraescolar de programació
Programació per a nens
Aprendre a programar amb Scratch

La programació i la robòtica a l’aula

El Curs d’Introducció al Pensament Computacional és una formació per a docents que té com a objectiu presentar als participants eines i recursos per introduir la programació, la robòtica i el pensament computacional als centres educatius. A través d’un aprenentatge pràctic a l’aula de formació, els participants aprendran a utilitzar diversos llenguatges de programació i diferents models de robòtica educativa de manera que puguin utilitzar-los posteriorment a les aules del seu centre per desenvolupar les competències STEAM de l’alumnat i integrar l’ús de la tecnologia per treballar els continguts de qualsevol assignatura.

El curs seguirà una modalitat semi-presencial i tindrà una durada de 70 hores per acreditar un Nivell B2 de la competència digital docent (CDD). Durant les sessions presencials, el formador guiarà els participants en el desenvolupament de projectes a l’aula de formació, on tindran disponible tot el material necessari i tindran l’oportunitat de familiaritzar-se amb els principals models de robòtica educativa que es preveu que rebin properament als centres, i els entregarà documentació addicional corresponent a diferents aspectes relacionats amb les CDD per treballar aspectes teòrics des de casa al llarg de la setmana.

Els projectes de l’aula de formació quedaran documentats a la xarxa pels mateixos participants, que hauran de creat continguts en diferents formats per explicar els projectes pas a pas i implementar-los a l’aula amb el seu alumnat. Pel que fa a l’aprenentatge de llenguatges de programació educatius, podran treballar dins d’una plataforma digital on hauran de superar exercicis de programació i tindran l’oportunitat d’utilitzar-la també amb el seu alumnat. Aquesta plataforma es diu Codelearn Classroom i els participants podran utilitzar-la a les seves aules durant tres mesos de manera gratuïta.

Un cop finalitzat el curs, els participants es podran quedar com a regal el Micro:bit que hagin utilitzat.

 

 OBJECTIUS:

— Utilitzar entorns col·laboratius i mantenir bones pràctiques de seguretat a la xarxa
— Utilitzar eines de creació de continguts digitals
— Resoldre problemes utilitzant diferents llenguatges de programació
— Aprendre a construir robots educatius practicant amb diferents models
Plantejar projectes de programació i robòtica a l’aula i documentar-ne el procés

Personatges Codelearn

Continguts i estructura del curs

El curs dura entre 9 i 12 setmanes (consulteu el calendari de cada ciutat per conèixer les dates concretes en cada cas), amb una sessió presencial de 3 o 4 hores cada setmana i 3h de dedicació a casa, és a dir, un total de 6h de dedicació setmanal. En la majoria de casos, les sessions presencials es faran dissabte al matí. Pel que fa als continguts, s’estructuren en els següents mòduls:

MÒDUL 0 - REPÀS DE COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

— Eines de comunicació, col·laboració i participació
— Aspectes bàsics i bones pràctiques de seguretat a les TIC
— Recomanacions de programari lliure per crear continguts digitals

MÒDUL 1 - INTRODUCCIÓ A LA ROBÒTICA EDUCATIVA I ELS LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ EDUCATIUS

— Presentació de dispositius i entorns
— Construcció amb Lego Spike
— Ètica i robòtica social
— Introducció a Logo
— Introducció a Scratch
— Implementació d’un projecte de Scratch a l’aula

MÒDUL 2 - CREACIÓ DE PROJECTES DE PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA

— Documentar i divulgar l’experiència amb Scratch
— 
Introducció a AppInventor
— Introducció a Micro:bit i enllaç amb AppInventor
— Introducció a Karel

MÒDUL 3 - PROGRAMACIÓ, ROBÒTICA I ELECTRÒNICA

— Introducció a Arduino
— Projecte Arduino: mesurar la qualitat de l’aire
— Simuladors online d’Arduino i circuits electrònics
— Introducció a Python

MÒDUL 4 - AVALUACIÓ FINAL

— Test d’assoliment dels coneixements de programació treballats
— Test d’assoliment dels coneixements de robòtica i electrònica treballats
— Test d’assoliment dels coneixements teòrics sobre competències digitals bàsiques

Requisits de la certificació

Els requisits per aconseguir la certificació del Nivell B2 de competència digital docent són:

— 80% d’assistència a les sessions presencials
— 100% de realització de les tasques online proposades
— Aconseguir el nivell “Assolit” a totes les activitats avaluables

M0 - ELEMENTS D'AVALUACIÓ

— Prova tipus test sobre els continguts de la documentació entregada

M1 - ELEMENTS D'AVALUACIÓ

— Desenvolupar individualment un projecte de Scratch, documentar-lo i implementar-lo a l’aula amb el seu alumnat
— Construcció amb Lego Spike a l’aula de formació
— Aportacions a un grup de discussió sobre un tema relacionat amb ètica i robòtica

M2 - ELEMENTS D'AVALUACIÓ

— Desenvolupar individualment un projecte amb AppInventor
— Completar una sèrie d’exercicis de programació amb els llenguatges Logo i Karel
— Creació de continguts en un blog. Aquests continguts documentaran els projectes de robòtica realitzats a l’aula de formació.

M3 - ELEMENTS D'AVALUACIÓ

— Completar una sèrie d’exercicis de programació amb el llenguatge Python
— Realitzar un projecte utilitzant la placa Arduino a l’aula de formació
— Realitzar un projecte utilitzant un simulador online d’Arduino

M4 - ELEMENTS D'AVALUACIÓ

— Test d’assoliment dels coneixements de programació treballats
— Test d’assoliment dels coneixements de robòtica i electrònica treballats
— Test d’assoliment dels coneixements teòrics sobre competències digitals bàsiques

Si ets docent, vols acreditar la teva competència digital i tens dubtes sobre aquesta formació, contacta amb nosaltres i respondrem les teves preguntes tan aviat com sigui possible.

logos

CONTACTE

Envia’ns les teves preguntes o demana’ns més informació