Select Page

Pensament computacional i robòtica educativa

Dates i ubicacions del curs

FORMACIÓ PER A DOCENTS 100% GRATUÏTA, SUBVENCIONADA PER LA GENERALITAT

IMPORTANT: per fer la inscripció cal ser docents en actiu a una escola o institut, ja que com a part del curs caldrà fer una implementació dels coneixements a l’aula.

Formats i ubicacionsInici de cursFinal de cursInscripció
NO INTENSIU – Sabadell, Terrassa i Granollers6 de novembreAbrilInscriu-te al curs
INTENSIU G1 – Sabadell, Terrassa i Granollers6 de novembreGenerInscriu-te al curs
INTENSIU G2 – Sabadell, Terrassa i Granollers5 de febrerAbrilInscriu-te al curs

 

Tens dubtes? Uneix-te al nostre grup de Telegram i te’ls resoldrem!

Bases del pensament computacional i robòtica educativa a l’aula

El Curs “Bases del pensament computacional i la robòtica educativa a l’aula” és una formació per a docents amb un format semi presencial en què es faran hores de classe síncrones en línia, hores síncrones presencials i hores asíncrones. L’objectiu d’aquest curs és  proporcionar als participants uns coneixements que després puguin aplicar a l’aula i ensenyar al seu alumnat.

A les hores síncrones, el formador dotarà als participants de continguts necessaris per desenvolupar el seu pensament computacional, estratègies per a la seva implementació a l’aula i eines per avaluar-ho. A les hores asíncrones, els participants hauran de completar les activitats i exercicis que es marquin a les sessions síncrones. Totes les activitats proposades seran individuals i es farà un seguiment rigorós de tot el procés. La plataforma Codelearn disposa d’un servei intern de preguntes/respostes de 24h per poder fer preguntes dels exercicis, la qual cosa ajudarà als participants a resoldre els dubtes que els puguin sorgir durant les hores asíncrones.

La metodologia a seguir durant les sessions dedicades al desenvolupament del pensament computacional dels participants (mòdul 1), serà la de la plataforma Codelearn, que dotarà als participants d’un usuari individual que guardarà tot el procés de cada participant, contingut que els anirà apareixent a mesura que vagin completant les diferents tasques i exercicis de cada mòdul proposat.

En un moment determinat de la formació, també es donarà a l’alumnat dels participants accés a la plataforma Codelearn, per tal de poder implementar-ho a l’aula. Hi haurà, doncs, tres sessions que es dedicarà a la reflexió de la implementació a l’aula per poder donar estratègies als participants i, en conseqüència, resposta a les diferents necessitats educatives de cada grup-classe. Els participants disposaran d’un formulari per exposar la problemàtica o dubtes que els puguin sorgir durant l’aplicació. Aquestes qüestions entraran en debat al llarg de les hores síncrones dedicades a la reflexió, on el formador respondrà i els participants donaran la seva opinió o punt de vista, creant així una xarxa d’experiències.

Pel que fa al mòdul 2, Pensament Computacional a través de Scratch, durant les hores síncrones es presentaran nous continguts i es plantejaran nous reptes als participants, que els hauran de desenvolupar al llarg de les hores asíncrones dedicades a cada sessió.

A més de dotar als participants de les eines necessàries per desenvolupar el seu pensament computacional treballant diversos llenguatges de programació (mòdul 1 i mòdul 2), també hi haurà un mòdul dedicat a treballar la robòtica educativa (mòdul 3). Aquest mòdul està plantejat de manera que els participants puguin assistir a cinc classes presencials, on es treballaran de forma tangible i manipulativa els elements més importants de la robòtica a través de diversos robots i formats digitals. Aquest bloc també constarà d’hores asíncrones, ja que el formador demanarà als participants que elaborin activitats relacionades amb el robot treballat. També hi haurà un mòdul dedicat a treballar la robòtica educativa de forma en línia (a través de la placa Microbit que es donarà als participants), i recursos i activitats per treballar la programació i la robòtica a l’aula mitjançant recursos analògics i tecnològics i programari lliure.

Es demanarà als participants que desenvolupin un portafoli d’aprenentatge del procés a través de la plataforma Prezi i el programa Filmora. Un cop feta la presentació, els participants hauran de crear un vídeo, incorporant-hi la seva veu, a través del programa Filmora. El vídeo s’haurà de penjar a Youtube o Vimeo en format privat. Hi haurà una sessió síncrona dedicada a l’exposició d’aquests.

A l’inici de cada sessió síncrona, el formador dedicarà els deu minuts inicials per exposar als participants altres activitats o recursos digitals per treballar a les aules: l’holografia, creació de contrasenyes segures, programari musical, Quiver, entre d’altres.

En conclusió, en aquesta formació es dotarà als docents dels continguts necessaris per desenvolupar el seu pensament computacional, estratègies per treballar la robòtica educativa incorporant l’art i la creativitat amb materials i suports diversos, perquè siguin capaços de crear o modificar contingut digital transversal i aplicar un model d’aprenentatge STEAM a les aules.

Per fer la implementació a l’aula amb el seu alumnat, durant tres mesos els participants tindran accés gratuït a la plataforma Codelearn Classroom. A més, un cop finalitzat el curs, els participants es podran quedar com a regal el Micro:bit que hagin utilitzat.

 OBJECTIUS:

— Comprendre les bases de la programació, aplicar-ho a l’aula i extreure’n evidències
— Aplicar les estructures iteratives i funcions en diversos llenguatges de programació
— Identificar estratègies i ritmes de l’alumnat, avaluar el procés d’aprenentatge i aplicar-ho a l’aula
— Crear estratègies en l’ús de la tecnologia, la robòtica educativa i el pensament computacional
— Aplicar la protecció de dades i seguretat informàtica

Personatges Codelearn

Continguts i estructura del curs

El curs dura un total de 70 hores que serveixen per acreditar el Nivell B2 de la Competència Digital Docent i que es poden dividir en 12 o 24 setmanes (format intensiu o no intensiu). Les sessions presencials es faran els dissabtes al matí (de 10.30 a 12h) i l’horari de les sessions síncrones en línia es pot escollir al formulari d’inscripció. Els continguts s’estructuren en els següents mòduls:

MÒDUL 0 - COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

— Eines de comunicació, col·laboració i participació
— Aspectes bàsics i bones pràctiques de seguretat a les TIC
— Recomanacions de programari lliure per crear continguts digital
— Presentació de la plataforma Codelearn
— Presentació de la plataforma Prezi i el programa Filmora

MÒDUL 1 - LOGO

— Primers passos a Logo
— Treball de les estructures iteratives a Logo
— Operacions matemàtiques a Logo
— Concepte de funció a Logo
— Funcions amb paràmetres a Logo
— Concepte de variable a Logo

MÒDUL 2 - SCRATCH

— Primers passos a Scratch
— 
Estructures iteratives a Scratch
— Condicionals a Scratch
— Variables a Scratch
— Funcions a Scratch

MÒDUL 3 - ROBÒTICA EDUCATIVA

— Construccions amb robots Lego
— Programació a l’entorn de Lego
— Programació amb el robot Edison utilitzant diversos llenguatges de programació

MÒDUL 4 - PRESENTACIÓ DELS PORTAFOLIS

— Presentació dels portafolis

MÒDUL 5 - RECURSOS DESCONNECTATS I PROGRAMARI LLIURE

— Robòtica educativa a través de la placa Microbit
— Programari lliure i recursos desconnectats

Requisits de certificació

Els requisits per aconseguir la certificació del Nivell B2 de competència digital docent són:

— 80% d’assistència a les classes síncrones
— Completar tots els exercicis dels mòduls 0, 1, 2 i 3
— Creació i presentació del portafoli d’aprenentatge (mòdul 4)
— Realització de les tres activitats proposades al mòdul 5

logos

CONTACTE

Envia’ns les teves preguntes o demana’ns més informació