Select Page

Certificats de nivell

Els exàmens de nivell de Codelearn

Un dels objectius fonamentals sobre els quals Codelearn ha construït la seva metodologia consisteix en proveir els nostres alumnes de les eines essencials per fer front a un futur cada cop més digital, així com formar infants i joves amb la capacitat de pensar de manera crítica, lògica i raonada.

Aquestes capacitats i habilitats que podem observar en ells no comptaven fins ara amb cap titulació que les reconegui com a tals i que permeti la seva convalidació posterior en l’àmbit laboral o acadèmic.

És per aquest motiu que des de Codelearn hem decidit impulsar una certificació que serveixi com a reconeixement de les capacitats i habilitats adquirides pels nostres alumnes al llarg del seu aprenentatge.

Actualment, un alumne pot presentar-se a les següents certificacions impulsades per Codelearn:

 • Examen de Nivell A Codelearn

En propers anys se celebraran també exàmens de Nivell B i C, d’acord amb el pla d’estudis de Codelearn.

Mitjançant l’Examen de Nivell A Codelearn, Codelearn certifica que l’alumne ha adquirit coneixements i habilitats que el capaciten, com a mínim, per realitzar tasques de dificultat similar a les següents:

 • Dissenyar i implementar una pàgina web senzilla, com ara una pàgina de presentació o una aplicació web senzilla, estil Todo List.
 • Dissenyar i implementar una aplicació mòbil amb l’ajuda d’eines com ara AppInventor.
 • Dissenyar i implementar un joc 2D estil Arkanoid o Frogger, o jocs de shell.
 • Construir i programar un robot educatiu.
 • Conèixer els diferents tipus de sensors i actuadors, les seves possibilitats i limitacions.
 • Conèixer els components bàsics electrònics i saber construir i programar petits dispositius.
 • Conèixer les eines fonamentals per a la creació d’un projecte IT, com ara la creació de directoris i organització de fitxers, editors de codi, sistemes de control de versions, etc.
 • Adquirir eines de “Digital Literacy” que els permeti un ús eficient i segur de les tecnologies de la informació i comunicació.

A nivell laboral, des de Codelearn assimilem aquests coneixements i habilitats als que habitualment podem trobar en un perfil laboral d’algú que hagi cursat un Cicle Formatiu de Grau Mig de temàtiques relacionades.

 

L’examen

Aquesta certificació és totalment voluntària i estarà oberta a aquells alumnes que hagin acabat, com a mínim, l’aventura de Disseny Web amb HTML / CSS / Javascript. A més, és recomanable que els alumnes que vulguin obtenir la certificació tinguin una reunió prèvia amb el professor responsable del seu centre per tal que aquest valori si l’alumne es troba preparat per superar el repte de certificar-se.

Aquells alumnes que vulguin dur a terme els exàmens de certificació de nivell i abonin els drets d’examen tindran dret a presentar-se a dues convocatòries. Les convocatòries d’examen de certificació tindran lloc aproximadament cada sis mesos. Així doncs, si l’alumne suspèn el primer examen tindrà una oportunitat de reavaluació a la següent convocatòria.

Pel que fa a l’examen pròpiament dit, consta de dues parts:

 • Una part escrita on els alumnes hauran de resoldre exercicis de tipus diferents (tipus test, codificació, omplir els forats, etc.).
 • Una part pràctica on els alumnes hauran de realitzar muntatges i programacions davant d’un professor corrector.

La duració total és de tres hores. L’examen serà corregit per un professor d’un centre diferent al qual pertany l’alumne.

CONTACTE

Envia’ns les teves preguntes o demana’ns més informació