snap

L’objectiu principal de Scratch és que els nens comencin a aprendre com dur a terme projectes més grans i complexos. Així, a part de posar en pràctica els diversos conceptes teòrics apresos en les aventures anteriors, els alumnes de Codelearn començaran a treballar metodologies per tal d’atacar programes més llargs.

Per aconseguir això hem seleccionat el llenguatge Snap!. Aquest llenguatge, una variant del conegut Scratch, permet el disseny d’històries interactives, animacions, jocs, etc. mentre es practiquen metodologies de programació i conceptes matemàtics. Tot i que el conjunt d’instruccions del llenguatge és àmpli i potent, la complexitat queda limitada pel fet de què els programes es construeixen arrossegant i enganxant blocs, la qual cosa simplifica els possibles errors sintàctics.

El llenguatge Snap! doncs, permetrà als nostres fills desenvolupar ràpidament programes complexos i espectaculars, que podran compartir i ensenyar als seus companys, mentre els propoporciona eines per desenvolupar els seus propis projectes.

Per saber més com treballem amb Snap! i altres llenguatges de programació a Codelearn, us convidem a consultar la informació sobre el Mètode Codelearn.