Que és el “Computational Thinking”?

El pensament computacional o “computational thinking” es una tècnica de solució de problemes que utilitza tècniques i conceptes informàtics.

El terme pensament computacional va ser emprat per primer cop per Seymour Papert al 1996.

El pensament computacional es pot emprar per a resoldre problemes complicats de manera algorísmica i sovint s’utilitza per a millorar l’eficiència de processos.

El pensament computacional es una habilitat fonamental no solament per als enginyers informàtics si no per a tothom, ja que es aplicable a totes les disciplines.

Google, per exemple, s’ha compromès a promoure el pensament computacional en tot el currículum K-12 (educació primària i secundària) per recolzar l’aprenentatge de l’estudiant i exposar a tots a aquesta habilitat segle 21.

Si vols, pots consultar més informació sobre els beneficis i característiques del pensament computacional.