Cal que tothom aprengui a programar? Això no és una cosa dels “frikis” de la informàtica?

Cal que tothom sàpiga llegir i escriure? Doncs bé, la resposta és la mateixa, ja que avui en dia el software fa funcionar el nostre món, des del microones als satèl·lits espacials.

Òbviament no tothom necessita la capacitat d’escriure al nivell dels grans escriptors, però conclourem que l’habilitat d’escriure és molt útil en la nostra vida. El mateix és aplicable a la programació i el pensament computacional.

No disposar d’aquesta habilitat clau ens posarà en un seriós desavantatge respecte als que sí que la dominen, ja que es tracta d’un llenguatge universal i transversal a totes les disciplines.